zadarski.net

Traži hotele, restorane, trgovine i tvrtke u Zadarskoj županiji

Što je Zadarski.net?

Tražite li uslugu, djelatnost ili tvrtku.
Otkrijte nove mogućnosti najvećeg Poslovnog kataloga Zadarske županije.

Kako koristiti Zadarski.net?

Utipkajte ključnu riječ:
npr. nekretnine u zadru

(dobit ćete popis poslovnih subjekata koje se bave ovom djelatnošću, subjekt sadrži adresu, telefonski broj i mapu sa lokacijom.)

VIDI Web Top 100 2010

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA COSME FINANCIJSKE INSTRUMENTE

Svake godine najmanje 60% sredstava COSME programa odnosit će se na financijske instrumente. Financijski instrumenti COSME programa koriste se s ciljem investiranja u mala i srednja poduzeća u fazi rasta i to kroz 2 instrumenta: · garancije za kredite MSP do 150.000 € (Loan Guarantee Facility) · direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju […]

više