Katalog subjekata za kategoriju "Vjerske zajednice"

ŽUPNI URED BOKANJAC

ŽUPNI URED BLAŽENOG ALOJZJA STEPINCA

ŽUPNI URED BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM

KATOLIČKA CRKVA ZADARSKA NADBISKUPIJA

Web adresa

ŽUPNI URED KRALJICE MIRA

ŽUPNI URED SV. IVANA

SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA ZADARSKA

ŽUPNI URED SRCA ISUSOVA

ŽUPNI URED SV. ŠIME

BAPTISTIČKA CRKVA

Ukupno 19 rezultata.

12>