Zadarski katalog

KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA FOND ZA RAZVOJ TURIZMA U 2013. GODINI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

objavljuje

J A V N I P O Z I V

Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa

Fond za razvoj turizma u 2013. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Fonda za razvoj turizama – razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove.

Iz sredstava Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu Fond) financirat će se sljedeća područja:

Poticanje razvoja javne infrastrukture

Očuvanje turističke resursne osnove – turističkih atrakcija

Za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda prijaviti se mogu kao predlagatelji projekta:
Pravne osobe (Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave, trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode).

Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja projekta zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Naziv i adresa prijavitelja

MINISTARSTVO TURIZMA RH

„Prijava na javni poziv – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA – ne otvaraj„

Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se uzimati u obzir. Subjekti koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Ministarstvu, odnosno koji su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva, ne mogu se prijaviti u tekućoj godini.
7. Cjeloviti tekst Programa, obrazac Zahtjeva – FT/13 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva www.mint.hr
8. Javni poziv je otvoren do 4. 11. 2013. godine

prenosimo: www.zadra.hr