Zadarski katalog

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE ORGANIZIRALA JE 29. STUDENOGA 2016. U ZAGREBU GODIŠNJU KONFERENCIJU ZA PODRUČJE MLADIH, A U POVODU POZIVA NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PROGRAM ERASMUS+ ZA 2017. GODINU

Na konferenciji je istaknuto kako je 15.000 mladih i osoba koje rade s mladima od 2009. do 2016. godine imalo priliku za sudjelovanje u programu Erasmus+ kroz projekte u području mladih. O popularnosti programa svjedoči činjenica da je u tom razdoblju proračun povećan za više od 30 puta, što je istaknula je ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU Antonija Gladović. Napomenula je da će 2017. godine biti obilježena 10. obljetnica Agencije te da je od osnutka do danas Agencija za mobilnost i programe EU ugovorila gotovo 3.000 projekata vrijednih više od 70 milijuna eura, a do 2020. očekuje se povećanje sredstava od čak 40 posto.

Konferencija je bila prilika i za predstavljanje dosadašnjih korisnika čiji su projekti prepoznati kao primjeri dobre prakse. Tako je na konferenciji, u sklopu panel diskusije, sudjelovala i predstavnica ZADRE NOVE, Renata Marušić koja je sudionicima konferencije predstavila rezultate i iskustvo provedbe projekta European Coworking Network. Upravo ovaj projekt je istaknut kao primjer dobre prakse projekta u sklopu Erasmus + programa, K2 projekata strateških partnerstva.

prenosimo www.zadra.hr