Zadarski katalog

Bicikliranjem do čišćeg i zdravijeg grada – izrađena „Studija biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru“

Premda je grad Zadar s obzirom na svoje klimatske i reljefne karakteristike izuzetno pogodan za biciklistički promet teško je oteti se dojmu da još uvijek nisu do kraja iskorišteni svi potencijali bicikliranja u Donatovom gradu. Prednosti kretanja na dva kotača ne treba posebno isticati, dovoljno je tek spomenuti brojne pozitivne učinke koje ono ima na okoliš i zdravlje građana.

No, da bi se u potpunosti iskoristili potencijali bicikliranja te motiviralo pojedince na korištenje održivih metoda prometa nije dovoljno tek isticati njihove pozitivne učinke, već je potrebno sustavno planiranje i usklađivanje javnih politika na lokalnoj razini sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno potrebama građana.

Stoga je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS financiranog iz Interreg MED programa transnacionalne suradnje naručila izradu „Studije biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadru“ koja za cilj ima analizirati sveobuhvatnu problematiku razvoja biciklističkog prometa i infrastrukture te postaviti temelje razvoja biciklističke mreže na prostoru Grada Zadra. Imajući u vidu da se Zadar razvija u smjeru ekološkog, obiteljskog i turističkog grada potrebno je iskoristiti sve potencijale za razvoj biciklističkog prometa kao jednog od stupova održivog prometnog razvoja, ali i sve popularnijeg specifičnog oblika turizma.

Studija je podijeljena na tri dijela. U prvom se dijelu analiziraju strateški i prostorno-planski dokumenti te stanje postojeće infrastrukture i biciklističkog prometa na prostoru Zadra na temelju čega su izrađeni konkretni prijedlozi razvoja mreže biciklističkih prometnica koje će biti integrirane u postojeći prometni sustav grada, da bi se u posljednjem poglavlju razradile ideje o poboljšanju prometne infrastrukture i usluga koje za cilj imaju povećanje sigurnosti na cestama te poticanje građana na korištenje bicikla kao održive metode prijevoza te zdravije alternative automobilu.

Na projektu MOBILITAS sudjeluje deset partnera iz sedam država Europske unije, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.468.337,75 eura od čega vrijednost aktivnosti na prostoru Zadarske županije iznosi 221.875,00 eura.

Opći ciljevi projekta su smanjenje emisija stakleničkih plinova u prijevozu, poboljšanje životnog okoliša, optimiziranje učinka ljudskog djelovanja na more, zemlju, zrak i ljudsko zdravlje, pomak od prekomjernog korištenja automobila te smanjenje visokog pritiska na obalnim i priobalnim cestama koje ne mogu apsorbirati veći promet.

Prenosimo: www.zadra.hr