Zadarski katalog

DO EU FONDOVA NA STRUKTURNIFONDOVI.HR

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je novi portal www.strukturnifondovi.hr ,

a u ovaj Vladin projekt uključena su i druga ministarstva i institucije u sustavu upravljanja i provedbe EU fondova.