Zadarski katalog

Dodjela nepovratnih namjenskih sredstava unutar poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačke industrije

Objavljen je javni natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava u provedbi Programa povećanja konkurentnosti i prilagodbe hrvatske poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačke industrije zajedničkom EU tržištu.

Programom se daje potpora mjerama namijenjenim usklađivanju s propisima i praksom u nacionalnom i EU zakonodavstvu, kroz izravnu dodjelu namjenskih, nepovratnih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova u investicijskim projektima i promotivnim mjerama iz područja prehrambene industrije.

Odabir projekata za sufinanciranje proveo bi se putem javnoga natječaja koji će raspisati Ministarstvo poljoprivrede, a koji će sadržavati uvjete i kriterije za odabir projekata. Ugovaranje projekata odabranih na temelju prijava po javnom natječaju i praćenje njihove realizacije provest će Ministarstvo poljoprivrede, te će o ukupnoj provedbi predmetnog Programa izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Na natječaj se mogu prijaviti trgovačka društva, obrti i zadruge te laboratoriji unutar pravne osobe ukoliko njihova ulaganja nisu sufinancirana iz drugih programa potpora. Prijave za ona ulaganja koja mogu biti sufinancirati sredstvima IPARD programa, neće se razmatrati prema ovom natječaju.

Sufinanciranje projekata u području prehrambene industrije je ograničeno na 35% vrijednosti investicije tj. opravdanih troškova u skladu sa kriterijima po pojedinom projektu u mjerama kako slijedi:

Mjera 1. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 2.000.000,00 kuna po projektu za modernizaciju tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija;

Mjera 2. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 3.000.000,00 kuna po projektu za ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prehrambeno – prerađivačkoj industriji i usklađivanje s IPPC direktivom;

Mjera 3. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 500.000,00 kuna po projektu potpora aktivnostima proizvođača za ulazak u trgovačke lance na vanjskom tržištu;

Mjera 4. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 50.000,00 kuna po projektu uvođenja sustava u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje, te stjecanje certifikata u proizvodnji hrane;

Mjera 5. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 50.000,00 kuna po projektu obrazovanja i usavršavanja ljudskih resursa za rad na inozemnim tržištima.

Predmetnim Programom utvrđuju se mjere i iznosi investicijske potpore po pojedinom projektu koji će se sufinancirati iz predviđenih proračunskih sredstava obzirom da ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i izlaskom iz članstva CEFTA-e za poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačku industriju nastaje niz izazova i rizika, među kojima je ukidanje carinskih ograničenja prilikom uvoza prehrambenih proizvoda iz Europske unije uz istovremeno uvođenje i rast carina pri izvozu naših proizvoda na tržište zemalja CEFTE (koje predstavlja najznačajnije izvozno tržište naših prehrambenih proizvoda).

Uzimajući u obzir okolnosti koje za ovu industriju nastupaju ulaskom u EU, te potrebu njene što brže prilagodbe novim okolnostima i jačanju konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu u Državnom proračunu za 2012. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 50.000.000,00 kuna za sufinanciranje projekata u poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji s ciljem modernizacije tehnoloških postupaka i smanjenja proizvodnih troškova, te specijalizacije i povećanja korištenja kapaciteta, kao i poticanje investicija u prerađivačke kapacitete.

Više informacija nalazi se na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr

Prijavni obrazac: http://www.mps.hr/UserDocsImages/natjecaji/OSTALO/2012/07%20%20PPN-PD-007-Obrazac%20prijava%20na%20natječaj%20FIN.doc

preneseno:www.zadra.hr