Zadarski katalog

HBOR pokrenuo reprogram kredita za poljoprivrednike

Temeljem provedenih analiza stanja i problema koje imaju poljoprivrednici u otplatama svojih kredita, te uslijed okolnosti gospodarske krize, u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede HBOR je  izmijenio program kreditiranja „Financijsko restrukturiranje“. Novim izmjenama omogućeno je da, uz dosadašnje korisnike, zahtjev za kredit mogu podnijeti i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dohodak, te je osigurana niža kamatna stopa za poljoprivrednike.

O izmjenama u programu HBOR je izvijestio poslovne banke već tijekom lipnja 2012. godine, te je odmah stupanjem na snagu ovih uvjeta korisnicima omogućeno da svoje Zahtjeve za kredit podnose putem poslovnih banaka.

Korištenje kredita odvija se sukladno uvjetima programa „Financijsko restrukturiranje“ putem poslovne banke koja je s HBOR-om ugovorila suradnju,  a koja po odobrenju kredita izravno kreditira krajnjeg korisnika kredita iz ovoga  programa. (uvjeti  programa, obrazac Zahtjeva za kredit i popis poslovnih banaka koje sudjeluju u provedbi programa, kao i popis dokumentacije potrebne uz zahtjev nalaze se na web stranicama HBOR-a, www.hbor.hr )

Također, zbog proglašenih elementarnih nepogoda na voćnjacima u 11 županija, HBOR će u okviru programa kreditiranja Dugogodišnji nasadi i u okviru ostalih programa kreditiranja za podizanje i opremanje dugogodišnjih nasada odobravati reprogram ili moratorij kreditnih obveza.

preneseno: zadra.hr