Zadarski katalog

Informativni dani projekta MELAdetect na dm Millennium Jump-u

Informativni dani projekta MELAdetect održat će se i ove godine u sklopu dm Millennium Jump-a.

Masovni skok u more sa zadarske rive održat će se u subotu 27. srpnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati.

Cilj Informativnih dana je podići svijest javnosti o melanomu i važnosti usvajanja zdravih životnih navika uz izbjegavanje rizičnih čimbenika i obavljanje redovitih medicinskih pregleda.

Na štandu Zavoda za javno zdravstvo Zadar dijelit će se edukativne brošure te će se zainteresirani sudionici informirati o projektu. Liječnice će odgovarati na eventualne upite sudionika o promjenama na koži, oku i sluznici te o zaštiti od sunca.

Više: https://www.facebook.com/events/zadar/millennium-jump-zadar-2019/244758446412165/

Projekt MELAdetect se sufinancira iz programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru te Opća bolnica ”Blažo Orlandić” Bar.

prenosimo: www.zadra.hr