Zadarski katalog

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) raspisuje javni poziv za organizaciju osposobljavanja u okviru Ključne aktivnosti 2 – Aktivnosti transnacionalne suradnje (područje Mladi) programa Erasmus+. Program Erasmus+ novi je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. – 2020. Njime se objedinjuju brojni programi Europske unije koji su obuhvaćali razdoblje 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje, program Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program suradnje s industrijaliziranim zemljama) čime se stvara bolja sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
Aktivnosti transnacionalne suradnje predstavljaju mehanizam nacionalnih agencija i Salto resursnih centara za podršku prijaviteljima i korisnicima u sklopu programa Erasmus+. U sklopu Aktivnosti transnacionalne suradnje, nacionalne agencije organiziraju međunarodne treninge, kontakt seminare, studijske posjete i nacionalne treninge. Organizator osposobljavanja (isključivo pravna osoba) bit će zadužen za svu logističku i organizacijsku provedbu dok će samo osposobljavanje vršiti treneri Agencije za mobilnost i programe EU u dogovoru s organizatorom/Agencijom.
Profil organizatora:
Organizatori osposobljavanja moraju biti pravne osobe koje će imenovati osobu zaduženu za nadzor i provođenje međunarodnih i nacionalnih osposobljavanja. Organizator osposobljavanja – pravna osoba – snosi odgovornost za korištenje financijskih sredstva od strane imenovane osobe.
Zadaće organizatora:
Organiziranje osposobljavanja
Osiguravanje potpore sudionicima osposobljavanja
Priprema izvješća
Odabrani Organizator osposobljavanja (zakonski predstavnik i imenovana osoba) sudjelovat će na sastanku u svibnju 2014. godine koji će organizirati Agencija za mobilnost i programe Europske Unije, a na kojem će se detaljno raspraviti ugovorni odnos dviju strana te očekivani poslovi i zadaće Organizatora osposobljavanja.
Prijave na zadanom prijavnom obrascu šaljite elektronski na e-mail adresu: yia@mobilnost.hr do 22. travnja 2014. godine.
Izvor: http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=216

prenosimo:www.zadra.hr