Zadarski katalog

Javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj. Podnositeljima koji udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj Ministarstvo poljoprivrede izdaje potvrdu o članstvu u Mreži za ruralni razvoj.

Pravo na podnošenje prijave temeljem javnog poziva imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 86/11, 114/11 i 96/12)  .

Prema Pravilniku, članovi Mreže mogu biti:
– tijela državne uprave,
– stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
– jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave,
– regionalne i lokalne razvojne agencije,
– poljoprivredna gospodarstva,
– obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja,
– udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj,

– kao i ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj.

Javni poziv i Obrazac PO-1 za podnošenje prijava nalaze se na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, na sljedećoj poveznici http://mps.hr/default.aspx?id=8743

Obrazac je potrebno popuniti isključivo pomoću računala. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje,
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb,
s naznakom: »Javni poziv za Mrežu za ruralni razvoj«.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 24. kolovoza 2012. i traje do 01. listopada 2012.

 

U slučaju da imate pitanja, lijepo Vas molimo da nas kontaktirate u Razvojnu agenciju Zadarske županije, na direktan broj telefona             023/492-883      .

 

prenosimo: www.zadra.hr