Zadarski katalog

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Datum objave:
09.02.2015.

Kratak opis natječaja:
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoju energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Ciljevi poziva su ojačati učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju, izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, poboljšanje učinkovitosti energetske rasvjete, uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije, povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Prihvatljivi prijavitelji:

Poziv je namjenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskim korisnicima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisanim u registar proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija RH.

Prihvatljive aktivnosti:

Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,
Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
Uvođenje programskg rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
Marketinške aktivnosti za poticanje enrgetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Iznos sufinanciranja:

Sredstva za dodjelu pomoći osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, Energetska učinkovitost i infrastruktura u iznosu od 7.000.000,00 kn, od čega 5.000.000,00 kn za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a 2.000.000,00 kn za njihove proračunske korisnike.

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%. Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od najviše 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu.

Javni poziv traje do iskorištenja sredstava.

Izvor: http://goo.gl/squmzk

prenosimo:www.zadra.hr