Zadarski katalog
Mogućnosti EU financiranja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Javnopravnim tijelima predstavljene mogućnosti EU financiranja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

U organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u utorak, 14. siječnja 2020. godine predstavljene su mogućnosti EU financiranja za javnopravna tijela i ostale prihvatljive prijavitelje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu prezentiran je okupljenim predstavnicima gradova, općina, institucija i ustanova iz Zadarske županije.

Ovo događanje mjera je informiranja u sklopu projekta ”ZADRA NOVA ZA VAS” kojeg provodi Agencija ZADRA NOVA, a cilj mu je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata. Ukupna vrijednost projekta je 33.050.497,28 kuna, a bespovratna sredstva iznose 28.092.922,67 kuna.

Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. svibnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine.

Izvor: zadra.hr