Zadarski katalog

Kreće EU2ME – kreativni natječaj za mlade

Hrvatska zajednica županija pokreće kreativni natječaj “EU2ME”.

Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a sudionici mogu svoje radove prijaviti u jednu od sljedeće tri kategorije:

najbolja fotografija
najbolji video
najbolji sastavak
Kreativni natječaj jedna je od aktivnosti europskog projekta CROSSOVER kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti (kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament). Projekt će fokus staviti na razmjenu iskustava između članica s najvećim postotkom izlaska mladih na izbore za Europski parlament 2014. godine (Malta, Italija, Danska, Irska i Švedska) te onih s najmanjim postotkom (Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka).

Iz Hrvatske zajednice županija pojašnjavaju kako od mladih očekuju da svojim radovima odgovore na jedno ili više od sljedećih pitanja:

Što je to Europska unija?
Što Europska unija čini za mene?
Gdje vidim budućnost Europske unije?
Zašto su mladima važni izbori za Europski parlament?
Koji su potencijalni izazovi Europske unije?
Što danas znači biti mladi Europljanin?
Zašto je moj glas bitan
Natječaj se otvara u četvrtak 10. siječnja u 00.00 sati, a zatvara se 21. siječnja 2019. godine u 23.59 sati.

Prenosimo: www.zadra.hr