Zadarski katalog

Natječaj za izbor najkvalitetnijih agroturističkih sadržaja Dalmacije

S ciljem poticanja razvoja kvalitete, inovativnosti i atraktivnosti agroturističke ponude Dalmacije, četiri dalmatinske županije, u suradnji s projektom COAST, raspisale su Natječaj za izbor najkvalitetnijih agroturističkih sadržaja Dalmacije.

U svakoj od četiriju dalmatinskih županija dodijelit će se po dvije nagrade za sveukupno najkvalitetniji agroturističku ponudu u iznosu od po 20.000,00 kuna te još tri nagrade za primjere najbolje prakse u nekom od elemenata kvalitete (tradicionalna gastronomija; očuvana autentičnost ruralne baštine; mogućnost aktivnog odmora i doživljaja tradicije) u iznosu od 15.000,00 kuna.

 

Projekt COAST zajedno provode četiri dalmatinske županije, Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Ministarstvo poljoprivrede RH, Ministarstvo turizma RH i brojni drugi partneri, a s ciljem promicanja očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine u Dalmaciji.

Pravo sudjelovanja imaju svi pružatelji turističkih usluga koje u stvarnosti odgovaraju agroturističkom tipu ponude (u ruralnom prostoru, u ambijentu s naglašenim elementima očuvane ruralne baštine, s tradicijskom gastronomskom ponudom, s mogućnošću aktivnog odmora i doživljaja tradicije) i registrirani su po bilo kojoj osnovi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ili Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga.Za ocjenjivanje kvalitete agroturizma koristit će se kriteriji/uvjeti definirani Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu za sve prijavljene agroturističke subjekte, bez obzira na tip registracije. Provjeru kvalitete izvršit će Povjerenstvo u sastavu definiranim Pravilnikom. Svi sudionici natječaja za koje se očevidom na terenu potvrdi da u dovoljnoj mjeri ispunjavaju pravilnikom definirane uvjete za Oznaku kvalitete, bez obzira na vrstu registracije, dobivaju pravo uključenja njihove ponude na mrežni portal agroturističke ponude Dalmacije koji je trenutno u izradi.
Krajnji rok za prijavu je 26. studenog 2012. godine. Obrasci s uvjetima za prijavu mogu se pronaći na mrežnim stranicama projekta COAST www.undp.hr/coast

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu zatražiti na telefon 098/ 962 2918.

prenosimo: www.zadra.hr