Zadarski katalog

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA COSME FINANCIJSKE INSTRUMENTE

Svake godine najmanje 60% sredstava COSME programa odnosit će se na financijske instrumente. Financijski instrumenti COSME programa koriste se s ciljem investiranja u mala i srednja poduzeća u fazi rasta i to kroz 2 instrumenta:
· garancije za kredite MSP do 150.000 € (Loan Guarantee Facility)
· direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u MSP u fazi rasta(Equity Facility for Growth).Financijska sredstva na temelju ugovora s Europskom komisijom osigurava Europski investicijski fond. Sredstva se plasiraju u izravnoj suradnji s nacionalnim financijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala) kao financijskim posrednicima. Podupiru se investicije u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Hrvatske financijske institucije zainteresirane da postanu financijski intermedijari mogu se prijaviti izravno Europskom investicijskom fondu.

prenosimo: www.zadra.hr