Zadarski katalog

Odobreno EU financiranje školskih obroka u 13 osnovnih škola iz Zadarske županije

Projekt Zadarske županije i 13 osnovnih škola pod nazivom „Osigurajmo obrok i dalje“ dobio je 100% financiranje u iznosu od 642.645,96 kuna.

Naime, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u srpnju 2018. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjerenih na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Zadarska županija je kao prihvatljivi prijavitelj uputila poziv svim školama kojima je osnivač da se uključe u projekt. Pozivu se odazvalo 13 škola, vodeći se potrebama učenika i tehničkim uvjetima osiguravanja uvjeta za prehranu djece. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je pomoć u pripremi te je oblikovala projektni prijedlog pod nazivom Osigurajmo obrok i dalje.

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 24. siječnja 2019. godine projektni prijedlog je pozitivno ocijenjen te mu je odobreno financiranje iz Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u 100% iznosu.

Kroz projekt se financiraju školski obroci za 693 učenika u tekućoj školskoj godini iz 13 osnovnih škola iz Zadarske županije: OŠ Ivana Gorana Kovačića – Lišane Ostrovičke; OŠ Galovac; OŠ Jurja Barakovića – Ražanac; OŠ Jurja Dalmatinca – Pag; OŠ Petra Zoranića – Nin; OŠ Petra Zoranića – Stankovci; OŠ Poličnik; OŠ Privlaka; OŠ Starigrad; OŠ Stjepana Radića – Bibinje; OŠ Sv. Filip i Jakov; OŠ Vladimira Nazora – Škabrnja i OŠ Zemunik.

Prenosimo: www.zadra.hr