Zadarski katalog

ODRŽAN PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA URBAN GREEN BELTS U PADOVI

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sudjelovala je u partnerskom sastanku projekta Urban Green Belts koji se održao od 13. do 16. studenog u Padovi.

ZADRA NOVA jedna je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja na ovom projektu odobrenom unutar Prvog poziva Programa Srednja Europa.

Riječ je o projektu vrijednom 2,391. 306 eura kojeg EU sufinancira sa iznosom od 2,005.050 eura dok je ZADRI NOVOJ namijenjeno 140.993,50 eura. Projektom Urban Green Belts će se, između ostalih aktivnosti, financirati i izrada Zelenog katastra u Zadru.

Partnerima je na sastanku, među ostalim, prezentiran značaj Zelenog katastra za područje grada ali i cijelog urbanog područja Zadar. Osim toga prezentirale su se dosadašnje te dogovorile buduće aktivnosti na projektu.

Kao glavna dovršena aktivnost ZADRE NOVE istaknuta je Analiza stanja zelenih površina u urbanom području Zadar koja će, zajedno sa ostalim analizama partnerskih organizacija, biti uvrštena u Osnovnu studiju koja obuhvaća cijelu Europu sa posebnim naglaskom na područje Srednje Europe.

prenosima: www.zadra.hr