Zadarski katalog

Održana radionica „Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva“

Agencija za investicije i konkurentnost, u suradnji sa Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADROM NOVOM je, u četvrtak 16. studenog, organizirala poludnevnu radionicu o mogućnostima kombiniranog financiranja javne infrastrukture.

Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u okviru Plana ulaganja za EU (tkz.“Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. U sljedećoj financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027. predviđena je veća primjena modela kombiniranog financiranja javne infrastrukture.

Predstavnicima jedinica lokalne samouprave te drugih javnopravnih tijela predstavljene su konkretne mogućnosti u korištenju kombiniranog oblika bespovratnih pomoći EU te javno-privatnog partnerstva, nove mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj mjeri povećati razinu pružanja javnih usluga uz niže troškove, manju razinu zaduženosti i ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata.

Prenosimo: www.zadra.hr