Zadarski katalog

Održana radionica Simulacija prijave projekta putem Agronet-a na natječaj Mjere 7

U sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” dana 29. i 30. svibnja 2018. godine održana je radionica pod nazivom ”Infrastrukturni projekti namijenjeni jedinicama lokalne samouprave – simulacija prijave projekta putem Agronet-a na natječaj Mjere 7.”. Radionica je održana s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika JLP(R)S. Radionicu je održao Ivan Orač iz tvrtke Genius Consulting d.o.o. koji ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata iz Programa ruralnog razvoja.

Tijekom dvodnevne radionice kroz praktične primjere i simulaciju na računalu polaznicima je pokazan postupak podnošenja Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Proces podnošenja Zahtjeva za potporu obrađen je kroz provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekata, analizu administrativne i tehničke dokumentacije te simulaciju podnošenja Zahtjeva za potporu. Također, polaznike se uputilo na obveze i odgovornosti koje slijede nakon zaprimanja potpore i tijekom provedbe projekta.

Edukacija službenika JLPRS jedna je od glavnih aktivnosti EU projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Podsjetimo, s ciljem povećanja korištenja dostupnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na području Zadarske županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA osmislila je projekt „Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije“ ukupne vrijednosti 1.499.968,18 kuna, te je prijavom na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske (MRRFEU) unije dobila 1.274.972,95 kuna bespovratnih sredstava za financiranje prijavljenih aktivnosti. Projekt se provodi od 1. listopada 2016. do 31. ožujka 2019. godine.

Nastavak radionica namijenjenih JLPRS-ima i drugim javnopravnim tijelima očekuje se početkom 2019. godine.

Prenosimo: www.zadra.hr