Zadarski katalog

Početna konferencija projekta „SOS – Surađuj i ostvari sebe“

Početna konferencija projekta „SOS – Surađuj i ostvari sebe“ financiranog iz “Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“ Europskog socijalnog fonda bit će održana u utorak 13. studenoga 2018. godine s početkom u 11 sati u prostorijama COIN coworking Zadar na adresi Murvička 16.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA nositelj je ovog projekta kojem su partneri Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Zadar, sufinanciranog kroz natječaj „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ ukupne vrijednosti 1.925.833,68 HRK.

Stopa zaposlenosti u Republici Hrvatskoj znatno je niža od europskog prosjeka, no postepeni rast u posljednjih nekoliko godina ukazuje na postojanje neiskorištenih potencijala kojima se projektom želi pristupiti.

Kako bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, s naglaskom na pripadnike ranjivih skupina u koje spadaju i mlade nezaposlene osobe, u sklopu projekta „SOS – Surađuj i ostvari sebe“ održat će se niz aktivnosti koje će doprinijeti provedbi „Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije“. Putem klubova za zapošljavanje kroz stručnu podršku relevantnih aktera pripadnici ciljanih skupina informirat će se o osnovnim aspektima tržišta rada, a održat će se i edukativne radionice usmjerene postizanju veće zapošljivosti mladih. Projektom je predviđena i izrada nekoliko publikacija od kojih se ističe „Modularni program za aktivaciju“ koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u.

Kroz set aktivnosti informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika potaknut će se samozapošljavanje i razvoj poduzetništva te kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla, a potpomognut će se i održivo funkcioniranje „Lokalnih partnerstva za zapošljavanje“ kroz izradu smjernica za njihovo djelovanje, izradu evaluacije strategije i uspostavu suradnje regionalnih LPZ-ova.

Ciljane skupine projekta uključuju nezaposlene mlade do 29 godina, učenike srednjih škola, zaposlenike institucija članova „Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“, predstavnike članova „Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“, dugotrajno nezaposlene, nezaposlene žene, nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene članove obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, nezaposlene osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe starije od 50 godina te nezaposlene pripadnike nacionalnih manjina i ostalih ranjivih skupina.

Projektom „SOS – Surađuj i upoznaj sebe“ obuhvatit će se 70 učenika srednjih škola koje će se zajedno s mladim nezaposlenim osobama uključiti u grupna informiranja o tržištu rada, deset zaposlenika „Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ kako bi im se olakšao pristup ranjivim skupinama i pridonijelo pozicioniranju “Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj potencijala Zadarske županije“ kao važnog dionika za tržištu rada te pet predstavnika „Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ koji će svoja znanja i iskustva proširiti kroz niz radionica te će ih moći primijeniti u udrugama čiji su članovi, ali i na radnim mjestima kako bi se povećala mogućnost umrežavanja s ostalim dionicima na tržištu rada.

Projekt je s provedbom započeo 14. svibnja 2018. i trajat će do 14. studenog 2019. godine, a glavne aktivnosti usmjerene su samozapošljavanju građana i poticanju poduzetništva te jačanju i pozicioniranju na tržištu „Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj potencijala Zadarske županije“.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na poveznici.

Prenosimo: www.zadra.hr