Zadarski katalog

Potražite svoje pretke iz kućnog naslonjača

Obilježavanje Dana zadarskog arhiva, danas je nastavljeno predstavljanjem nove mrežne stranice i Digitalnog arhiva. Kako je rekao ravnatelj arhiva Ante Gverić putem digitalnog arhiva objavljeno je 1125 matičnih knjiga polovica Zbirke matičnih knjiga koja se čuva u Arhivu.

Na taj način biti moguće s bilo kojeg kraja svijeta izraditi vlastito rodoslovlje od kuće.

Željeli smo podijeliti svoje bogatstvo kulturne baštine onog reprezentativnog gradiva i sa širom javnošću, ne samo sa našim korisnicima koji ovdje u ovoj čitaonici borave, kazao je na predstavljanju nove web stranice i Digitalnog arhiva ravnatelj Ante Gverić.

Prenosimo: Radio HRT