Zadarski katalog

Poziv na seminar Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz pretpristupnih fondova

Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA d.o.o. poziva Vas na sudjelovanje na seminaru Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz pretprisupnih fondova, koji će se održati u razdoblju od ponedjeljka, 22.10.2012. do četvrtka, 25.10.2012. godine  u trajanju od 9,00 h do 16,00 h u prostorima Poduzetničkog inkubatora na adresi Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar.

Jedna od glavnih prednosti pristupnih pregovora te članstva u Europskoj uniji je mogućnost dobivanja milijunskih iznosa iz raznih europskih fondova. 

Ukupno planirana sredstva za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2014.-2020. godine

iznosit će 13,7 milijardi eura.

Zašto ne biste i Vi bili ti koji će samostalno moći iskoristiti tu mogućnost kroz pripremu i provođenje uspješnih projekata?

 

Tokom četiri dana trajanja ovog stručnog seminara polaznici će imati priliku upoznati način funkcioniranja programa i fondova Europske unije i kroz praktičan rad naučiti kako pripremiti uspješan projekt te dobiti sufinanciranje iz fondova EU.

Stručni seminar biti će usmjeren na pripremu i upravljanje projektima (PCM) gdje će se polaznike korak po korak voditi kroz svaki segment projektnog ciklusa, od razvoja projekta i traženja partnera preko prijave i provedbe pa sve do evaluacije i završetka samog projekta. Sudionici će imati prilike postaviti konkretne upite vezane uz natječaj i projektnu dokumentaciju, te diskutirati o vlastitim projektnim idejama i mogućnostima njihovog financiranja. Rezultat seminara biti će gotovi projektni sažeci i logička matrica projekta svakog polaznika. Fokus će biti na diskusiji te snažnoj savjetodavnoj podršci temeljenoj na pozitivnim i negativnim iskustvima pri čemu svi polaznici mogu razriješiti određene nedoumice vezane uz vlastite projekte.

Ovom prezentacijom želimo poduzetnicima i predstavnicima JLS s područja Zadarske županije, kao i osobama koje upravljaju razvojem i projektima unutar tih organizacija, ukazati na potencijal kojeg imaju na raspolaganju. Cilj je povećati svijest o važnosti učinkovite pripreme projekata i korištenja fondova Europske unije koji će pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji sve više dobivati na važnosti.

 

Dodatne informacije o radionici

Voditelji seminara:

 

Andrea Vugrinović je nezavisni konzultant za pitanja ekonomskog razvoja i europskih integracija. Iskustvo je stekla radeći kao dugogodišnja direktorica Agencije za razvoj Varaždinske županije i pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo Međimurske županije, sudjelujući u pripremi i provedbi projekata na većini natječaja financiranih sredstvima EU u Hrvatskoj te kroz programe Europske Zajednice. Kao direktorica AZRE, uvela je praksu zapošljavanja praktikanata iz drugih zemalja preko programa Eurodyssee te ima iskustvo mentorstva i evaluacije obuke. Certificirani je regionalni trener za pripremu projekata. Savjetovala je poduzetnike raznih sektora o mogućnostima uključivanja u projekte koji potiču privatni sektor. U zadnje dvije godne sudjelovala na projektu „Lokalna partnerstva za razvoj tržišta rada” u Hrvatskoj  kao lokalni stručnjak za njemačku tvrtku GVG, te na projektu Njemačkog društva za međunarodnu suradnju GIZ  „Lokalni ekonomski razvoj” u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Međunarodno iskustvo stekla je u odjelu poslovnog razvoja za KPMG Corporate Finance Canada, gdje je sudjelovala u razradi brojnih poslovnih prilika za tvrtke, banke i investitore. Nakon studija Međunarodnih odnosa u Calgaryju, u Kanadi je završila i studij Međunarodne trgovine, a trenutno priprema doktorat na temu Poslovanja s EU na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

 

 

 

Tania Reisinger je stručnjak za pitanja Europske unije. Završila je magisterij smjera Gospodarstvo Europske unije u Rijeci i Strasbourgu te postdiplomski specijalistički studij EU Project Management na Sveučilištu Pannonia u Mađarskoj. Suradnik je za ekonomski razvoj u poduzeću Superna d.o.o. gdje radi na pripremi i implementaciji projekata iz različitih fondova i programa EU te se na tom području kontinuirano usavršava na brojnim predavanjima i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Ima široko znanje o ekonomskoj, pravnoj i organizacijskoj sferi Europske unije te iskustvo rada u interaktivnim radionicama i održavanju nastave. Održavala je edukaciju za dvije generacije Menadžera za izradu i provedbu EU projekata na Pučkom otvorenom učilištu te obrazovanje za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova na učilištu Algebra.

 

 

Sadržaj seminara:

 

Projekt i upravljanje projektom: svojstva projekta; zašto projektom treba upravljati?; faze pojedinog projekta; projektni ciklus ukratko
Identifikacija odgovarajućeg natječaja, čitanje natječaja i pregled natječajne dokumentacije
Analize: preliminarna analiza; analiza dionika; analiza problema i problemsko stablo; analiza ciljeva i stablo ciljeva; analiza strategije postizanja ciljeva
Razvoj projekta: logička matrica i drugi alati u pripremi projekata; logika intervencije; identifikacija općeg i specifičnih ciljeva te očekivanih rezultata; identifikacija rizika i pretpostavki; prihvatljivi indikatori uspjeha
Izrada kratkog prikaza projekta; Traženje strateških partnera: komunikacija s partnerima, obveze partnera u provedbi i financiranju projekta
Strukturiranje projektnog prijedloga: struktura prijava EU projekata; identifikacija ključnih dokumenata; obrazloženje projektnih ciljeva i njihova povezanost sa strategijama/programima višeg ranga; održivost i utjecaj projekta; faktori kvalitete projekta; horizontalne politike EU/nacionalne politike
Izrada plana aktivnosti: Identifikacija odgovarajućih aktivnosti u skladu s očekivanim rezultatima; Vremenski plan aktivnosti i podjela na radne pakete; Plan upravljanja projektom; Metodologija; Identifikacija rizika i upravljanje rizikom
Izrada proračuna: Planiranje i prikaz troškova; Pravila EU za pripremu proračuna i financiranje projekta; Pravila i smjernice za izradu budžeta; Na što je potrebno pripaziti?; Izdaci za PDV; Dopušteni/ nedopušteni troškovi; Što je per diem u EU?; Kako izraziti cijene?; Ljudski resursi – kamo ih upisati i kako ih platiti?
Najčešće pogreške u pripremi projektne dokumentacije; Gdje pronaći informacije i od koga tražiti pomoć?
Javna nabava (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)

  • PRAG – procedure i pravila za nabavu i ugovaranje
  • Kad treba pokrenuti postupak javne nabave i na koji način?
  • Koji postupak upotrijebiti?
  • Kriteriji prihvatljivosti, Razlozi za isključenje
  • Procedure javne nabave
  • Koji troškovi su prihvatljivi, PDV i druga davanja, revizija
Pregled aktualnih programa dostupnih RH
Pregled trenutno otvorenih natječaja i natječaja u najavi
Novi programi EU u financijskom okviru 2014. – 2020.

 

prenosimo: www.zadra.hr