Zadarski katalog

POZIV NA SURADNJU MSP IZ SEKTORA METALOPRERAĐIVAČKE I GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE – PROJEKT I-CIA OF SMES

ZADRA NOVA poziva predstavnike malih i srednjih poduzeća iz sektora metaloprerađivačke i građevinske industrije na sudjelovanje u EU projektu I-CIA of SMEs. Ključni dionici EU projekta I-CIA of SMEs, ujedno i korisnici svih rezultata projekta, su mala i srednja poduzeća iz sektora metaloprerađivačke i građevinske industrije. Suradnja sa istima nam je potrebna u svrhu provedbe jedne od ključnih aktivnosti projekta – testiranja Online i Mobilne platforme projekta.

Procedura sudjelovanja vrlo je jednostavna i zahtjeva nekoliko minuta rada. Jedina obveza sudionika je pregled materijala i evaluacija trenutne verzije platforme. Obzirom da je platforma trenutno u svojoj testnoj fazi, ona nije javno dostupna. U slučaju interesa za sudjelovanjem, Vama bismo osigurali pristup putem jedinstvenog korisničkog imena i lozinke.

Vašim odgovorom uvelike nam pomažete da uspješno odgovorimo na potrebe poduzeća u području razvoja kompetitivne inteligencije, zbog čega se iskreno nadamo Vašem odgovoru. U nastavku Vam dostavljamo više informacija o EU projektu. U slučaju pitanja, stojim na raspolaganju.

Unaprijed zahvalna na suradnji,
Ana Dušević, struč. spec. oec.
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

 

O Projektu I-CIA of SMEs

I-CIA of SMEs projekt, punog naziva Improving Competitive Intelligence Abilities of Small and Medium-Sized Enterprises, je projekt transfera inovacija, s naglaskom na strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Projekt je financiran putem EU Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci, i koordiniran od strane partnera Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Exporters’ Association IDDMIB. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (www.zadra.hr) u projektu sudjeluje u ulozi partnera i jedinog predstavnika za područje Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 280.083,68 EUR.

Cilj EU projekta I-CIA of SME’s -Unapređenje kompetitivne inteligencije u sektoru MSP je osmisliti e-tečaj edukacije namijenjen zaposlenicima MSP, namijenjen povećanju konkurentnosti poduzeća i njihova udjela na globalnom tržištu koristeći metode učenja na daljinu.

Očekivani rezultati I-CIA MSP projekta su:

Poboljšana konkurentnost MSP u partnerskim zemljama
Podignuta razina svijesti o kompetitivnoj inteligenciji
Povećan broj osoblja sa vještinama u području kompetitivne inteligencije
Osnovana platforma za e-učenje
Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca, zaključno sa 1. svibnja 2016. godine. Projekt je u svojoj konačnoj fazi, i trenutno je u provedbi aktivnost testiranja online i mobilne platforme. Za više informacija o projekt, molimo posjetite službenu stranicu projekta www.i-ciaofsmesproject.eu

Prenosimo: www.zadra.hr/