Zadarski katalog

POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKATA ITHREU I ACOST

Ovom prilikom Vas pozivamo na završnu konferenciju projekata “ITHREU – Italija i Hrvatska: partnerstvo za Europu” te “ACOST – Koordiniranje aktivnosti za razvoj turizma”, programa prekogranične suradnje Republika Hrvatska – Italija, koji se financiraju sredstvima talijanskog Ministarstva gospodarskog razvoja (zakon 84/2001). Cilj provedbe ovih projekata je unaprijediti suradnju dviju država – Italije i Republike Hrvatske, sa posebnim naglaskom na suradnju sa županijama Jadranske Hrvatske.

Tema konferencije su mogućnosti financiranja u sljedećem financijskom razdoblju, s naglaskom na prekograničnu suradnju. Osobitu pozornost obratiti ćemo na 6 sektora koji su bili relevantni za provedbu projekta ITHREU i ACOST:

– istraživanje i razvoj

– turizam

– prirodna i kulturna baština

– sustavi održive pokretljivosti

– energetske uštede i obnovljivi izvori energije te

– socijalna skrb i zdravstvo

 

Ciljevi izlaganja su sljedeći:

– Spoznati način kako funkcionira sustav EU fondova u Hrvatskoj, o tome kako će funkcionirati sustav EU projekata u strukturnim fondovima u uvjetima članstva u EU (pregled nove regulative za SF)

– Najnovije preporuke EK za financiranje hrvatskih projekata i novosti u novoj regionalnoj podjeli

– Način prijave projekata

– Osvrt na projekte prekogranične suradnje

 

Završna konferencija održati će se 17. lipnja 2013. s početkom u 9:00 sati u prostorijama Razvojne agencije Zadarske županije d.o.o. ZADRA-e, na adresi Grgura Budislavića 99, Zadar.

U prilogu Vam dostavljamo dnevni red konferencije i biografiju predavača , direktorice tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba, gospođe Ane Fresl.

Radujemo se Vašem dolasku.

preneseno:www.zadra.hr