Zadarski katalog

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva te razvoj potpomognutih područja u 2012. godini.

Kroz ovaj Program u 2012. godini nastavlja se poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima te područjima koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.

Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostali objekti koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice, zgrade općine i sl.

Prihvatljive aktivnosti: izrada prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju infrastrukturnih projekata i radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture, za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacije, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku već započetih projekata.

Svaki podnositelj može podnijeti više zahtjeva, a kroz odabir može dobiti do maksimalno tri projekta u 2012. godini, uzevši u obzir maksimalni kumulativni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna po podnositelju. Nositelj projekta je obvezan osigurati sufinanciranje u minimalnom iznosu od 10% po projektu.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15. lipnja 2012. godine.

Poziv za iskaz interesa i svi dodatni obrasci dostupni su na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na sljedećoj poveznici: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1000

prenosimo:www.zadra.hr