Zadarski katalog

Projekt MELAdetect – drugi redovni sastanak projektnog tima održan u Zadru

U sklopu redovnih aktivnosti projekta MELAdetect koji se financira iz programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, 11. i 12. prosinca 2017. godine organiziran je u prostorijama Službe za mentalno zdravlje i prevenciju zavisnosti u Zadru drugi redovni sastanak projektnog tima.

Teme sastanka su bile aktualne nabave, izrada akcijskog plana i plana komunikacije kao i brošure, a vodeći partner Zavod za javno zdravstvo Zadar organizirao je i radionice koje su imale za cilj poticanje timskog rada, motivacije projektnih partnera da aktivno participiraju i vrše razmjenu iskustava kako bi se poboljšala komunikacija, razumijevanje, produktivnost i efikasnost u implementaciji i realizaciji zadataka koji su zacrtani pred projektnim partnerima.

Na kraju radnog dijela upriličenog sastanka u Zadru, doneseni su zaključci u vezi sa realizacijom aktivnosti, pretežno nabavki roba i usluga, u nastupajućem periodu s vremenskim okvirom realizacije te terminom trećeg redovnog sastanka projektnog tima koji će se održati krajem veljače ili početkom ožujka 2018. godine u Baru u JZU Opštoj bolnici “Blažo Orlandić” Bar.

Ukupna vrijednost projekta je 652.427,90 EUR-a od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 554.563,72 EUR-a, odnosno 85 %. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru te Opća bolnica Blažo Orlandić Bar. Glavni cilj projekta MELAdetect je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja kožnog, očnog i mukoznog melanoma.

Glavni rezultati projekta su nova platforma prevencije i znanja u području liječenja melanoma kože, sluznice i oka te provedene edukativne aktivnosti kao i aktivnosti podizanja svijesti kako bi se doprinijelo povećanju znanja o suvremenim metodama liječenja melanoma.

prenosimo: www.zadra.hr