Zadarski katalog

Uskoro rezultati nagradnog natječaja ZADRE NOVE „Hrvatska kakvu želimo“

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA nastavlja sa provedbom zadataka povjerenih od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Naime nakon Programa pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, koje je Ministarstvo povjerilo ZADRI NOVOJ, a kroz koji se pružila potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova, na red je došao i nagradni natječaj „Hrvatska kakvu želimo.“

Riječ je o natječaju namijenjenom osnovnoškolcima gdje će se ocijeniti literarni i likovni radovi koji prikazuju njihovu viziju Hrvatske kakvu žele vidjeti u budućnosti.

Natječaj je to koji se organizira u sklopu procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a u suradnji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Ovim putem dala se prilika učenicima osnovnih škola da izraze svoju kreativnost te putem pjesama, sastavaka i likovnih uradaka predstave Hrvatsku u kakvoj žele živjeti 2030. godine. Za likovne radove dozvoljene su sve tehnike crtanja i kreativnog izražavanja, a literarni rad podrazumijeva pjesmu, priču, sastav ili pismo.

Prijaviti su se mogli likovni radovi učenika od I. do IV. razreda i od V. do VIII. razreda te literarni radovi učenika od I. do IV. razreda i od V. do VIII. razreda.

Na natječaj se prijavilo 5 osnovnih škola na području Zadarske županije, a za uspostavu ocjenjivačkog žirija za odabir najboljih dječjih radova je zadužena Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Odabrati će se tri najbolja rada u svakoj kategoriji na županijskoj razini do 15. ožujka 2018. godine.

Radovi će se proslijediti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje će uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja organizirati finalni žiri i odabrati najbolja djela na nacionalnoj razini te upriličiti svečanost dodjele krajem ožujka 2018. godine uz prigodan dječji program, izložbu radova i nagrade za sve finaliste natječaja.

Osim nagrade koju će odnijeti najbolji radovi zadovoljstvo učenicima svakako predstavlja i činjenica da su bili sukreatori Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te da je i njihovo mišljenje važno.

prensimo: www.zadra.hr