Zadarski katalog

ZADRA NOVA predstavila novu Županijsku razvojnu strategiju do 2020.

Ravnateljica ZADRE NOVE Sanja Peričić i njena zamjenica Marica Babić predstavile su u velikoj vijećnici Doma Zadarske županije, u ponedjeljak, 4. prosinca 2017. godine, novi temeljni planski dokument strateškog planiranja društveno-gospodarskog razvoja Zadarske županije do 2020. – Županijsku razvojnu strategiju.
Nositelj izrade Županijske razvojne strategije je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a u njenoj izradi sudjelovalo je preko 220 relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Zadarske županije, pri čemu je partnerski pristup bilo temeljno načelo izrade ovog strateškog dokumenta.

Na samom početku procesa izrade održan je set od 13 fokus grupa organiziranih prema strateškim sektorima od županijskog interesa te su osigurani kvalitetni inputi za Osnovnu i SWOT analizu. Nastavno su formirane četiri radne skupine, koje su se sastale tri puta s ciljem konačnog definiranja SWOT analize te vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera za njihovo postizanje. Održavane su konstantne konzultacije s izabranim ex-ante evaluatorom, Ekonomskim institutom iz Zagreba, koji je vršio preliminarne provjere svakog pojedinog dijela Strategije. Uz njih, održane su i konzultacije s nadležnim pročelnicima odjela Zadarske županije, osnovan je savjetodavni odbor te su se proveli intervjui s predstavnicima lokalnih i regionalne samouprave Zadarske županije. Županijsko partnersko vijeće osnovano za izradu Strategije sastalo se četiri puta te je na zadnjoj sjednici, u rujnu 2017. godine i usvojilo kompletan strateški dokument.
Izradom nove Županijske razvojne strategije napravljena je revizija u prethodnom dokumentu definiranih komparativnih prednosti, jedinstvenih obilježja, kao i potencijala razvoja naše županije, te su definirani strateški ciljevi usklađeni s razvojnim prioritetima navedenim u temeljnom strateškom dokumentu Europske unije Europa 2020.
Vizija Zadarske županije u programskom razdoblju uključuje razvoj konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama; promicanje zelenijeg, konkurentnijeg gospodarstva temeljenog na učinkovitom korištenju resursa te poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti, uz rezultat ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.
„Iza ovog dokumenta vrlo je temeljit i stručan rad cijelog tima, ali iza nje jest i povijest strateškog planiranja razvoja koje se na našem području provodi još od 2003. godine kad je izrađen i usvojen prvi Regionalni operativni program čiji dugoročni cilj bio postizanje kompatibilnosti politike regionalnog razvoja s EU. Slijedila ga je izrada prve Županijske razvojne strategije koje je trebala obuhvatiti razdoblje 2011. – 2013., no ostala je na snazi do izrade ove koju danas predstavljamo. Naravno, osim temeljnog dokumenta, imamo i niz sektorskih dokumenata koji su usklađeni sa ŽRS.“, rekao je uvodno župan Božidar Longin te zahvalio svima koji su sudjelovali u njenoj izradi naglasivši kako je svjestan da nisu imali jednostavnu zadaću.
Provedba nove Županijske razvojne strategije trebala bi biti znatno olašana s obzirom na činjenicu da je nastala konsenzusom i kroz partnerstvo svih ključnih institucija i organizacija, pa i pojedinaca iz civilnog i privatnog sektora.
„ŽRS će biti upućena na usvajanje Županijskoj skupštini nakon čega svi moramo prionuti na posao, biti operativni i učinkoviti kako ne bio ostalo tek mrtvo slovo na papiru“ – zaključio je župan Longin.

prenosimo: www.zadra.hr