Zadarski katalog

ZADRA NOVA VAS POZIVA NA EDUKACIJU “PROGRAMI EUROPSKE UNIJE”

Obavještavamo Vas će se od 22.10. do 24.10. 2014. s početkom u 9:00 sati održati edukacija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na temu ” Programi Europske unije ” za predstavnike JL(R)S u organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije, ZADRA NOVA.

Predavačica navedene edukacije je dipl.oecc. Marica Babić, zamjenica ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije, ZADRA NOVA.

U nastavku možete pogledati Agendu navedene edukacije.

Molim Vas da svoje sudjelovanje na edukaciji najavite do utorka 21. listopada 2014. godine, na e-mail: ivana.ivanovic@zadra.hr ili na broj telefona: 023 49 28 80.

Radujemo se Vašem dolasku!

Ivana Ivanović, prof.
Viši stručni suradnik za provedbu Eu projekata
Agencija za razvoj Zadarske županije, ZADRA NOVA
Grgura Budislavića 99
23000 Zadar
e-mail: ivana.ivanovic@zadra.hr
web: www.zadra.hr
Tel: 023/492-884
Fax: 023/492-881

Program edukacije “Programi EU”
1. dan
9:00 – 9:15 Uvodna riječ, prezentacija programa, trenera i polaznika
9:15 – 10:00 Predstavljanje ključnih strateških dokumenta
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 12:00 Područja financiranja, tko što radi u sustavu fondova
12:00 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 14:00 Vježba
14:30 – 14:45 Pauza
14:45 – 16:00 Vježba

2. dan
9:00 – 10:00 Operativni program Konkurentnost i kohezija
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 12:00 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
12:00 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 14:00 Vježba
14:30 – 14:45 Pauza
14:45 – 16:00 Vježba

3. dan
9:00 – 10:30 Programi teritorijalne suradnje
10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:00 Programi Unije
12:00 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 16:00 Individualne konzultacije

prenosimo: www.zadra.hr