Zadarski katalog

Zimsko računanje vremena

U noći sa 28. na 29 studenog satovi se pomiču za jedan sat unutrag i time započnje zimsko računanje vremena