Zadarski katalog

Ekologija

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVALJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Adresa
Braće Vranjana 11
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 254 322
Email
zadar.nature@zd.t-com.hr

EKO ZADAR

Adresa
Liburnska obala 6/5
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 300 119
Email
ekozadar@inet.hr

INPEKT D.O.O.

Adresa
Bonifacija Perovića 16
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 313 054
Mobitel
+385 91 4921 652
Email
inspekt@inspekt.hr

ZELENI TELEFON

Adresa
Vlahe Paljetka 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 62 123 456