Zadarski katalog

Institucije

ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O.

Adresa
Ulica I/2A
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zemunik Donji
Telefon
+385 23 205 800
Email
info@zadar-airport.hr

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZADAR

Adresa
Ulica Borelli 9
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 302 900

TRGOVAČKI SUD ZADAR

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 35
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 292 000

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Adresa
Kolovare 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 300 830

SJEMENIŠTE ZMAJEVIĆ

Adresa
Trg Sv. Stošije 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 251 167
Email
zmajevic@zd.t-com.hr

OPĆINSKI SUD ZADAR

Adresa
Ulica Borelli 9
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 309 942

FINANCIJSKA AGENCIJA BIOGRAD

Adresa
Put Solina bb
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 383 817
Email
info@fina.hr

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Adresa
Božidara Petranovića 8
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 309 108

VODOVOD ZADAR D.O.O.

Adresa
Špire Brusine 17
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 311 211
Email
vodovod1@vodovod-zadar.hr

HZZ PODRUČNA SLUŽBA ZADAR

Adresa
Kralja Stjepana Držislava 7
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 300 800
Email
HZZ.Zadar@hzz.hr

GRADSKA GLAZBA ZADAR

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 24
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 319 227

FINANCIJSKA AGENCIJA GRAČAC

Adresa
Nikole Tesle bb
Poštanski broj
23440
Mjesto
Gračac
Telefon
+385 23 773 063
Email
info@fina.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA ZADAR

Adresa
Ivana Danila 4
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 353 000
Email
info@fina.hr

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZADAR

Adresa
Šimuna Kožičića Benje 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 251 318
Email
zadar@mirovinsko.hr

SVEUČILIŠTE ZADAR

Adresa
Mihovila Pavlinovića 1
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 200 555

OKRUŽNI ZATVOR ZADAR

Adresa
Zore Dalmatinske 1
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 314 117

DOM HRVATSKE MLADEŽI

Adresa
Ruđera Boškovića 5
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 300 970

CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE D.O.O.

Adresa
Liburnijska obala 6
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 250 865
Email
czz@czz.hr

PREKRŠAJNI SUD ZADAR

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 35
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 292 000

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZADAR

Adresa
Braće Vranjana 8C
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 251 338

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Adresa
Andrije Hebranga 1
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 230 392

ŽUPANIJSKI SUD ZADAR

Adresa
Ulica Borelli 9
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 203 600

FINANCIJSKA AGENCIJA PAG

Adresa
Kralja Tomislava bb
Poštanski broj
23250
Mjesto
Pag
Telefon
+385 23 611 316
Email
info@fina.hr

VENIA

Adresa
Crno 20
Poštanski broj
23000
Mjesto
Crno
Telefon
+385 23 274 186

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

Adresa
Bedemi zadarskih pobuna bb
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 213 328

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

Adresa
Obala kneza Trpimira 21
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 337 900

FINANCIJSKA AGENCIJA NIN

Adresa
Branimirova 9
Poštanski broj
23232
Mjesto
Nin
Telefon
+385 23 264 849
Email
info@fina.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA OBROVAC

Adresa
Jadranska ulica 1
Poštanski broj
23450
Mjesto
Obrovac
Telefon
+385 23 689 014
Email
info@fina.hr

STUDENTSKI DOM

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 24D
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 315 471

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Adresa
Bana Josipa Jelačića 8
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 234 820

OBITELJSKI DOM

Adresa
Jurja Barakovića 13
Poštanski broj
23244
Mjesto
Starigrad
Telefon
+385 23 359 205

GRADSKA GLAZBA BIOGRAD

Adresa
Matije Ivanića 14
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 385 588

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Adresa
Šimuna Kožičića Benje 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 208 900

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM

Adresa
Obala kneza Branimira 10a
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 224 840