Zadarski katalog

Ministarstva

MINISTARSTVO OBRANE

Adresa
Stjepana Radića 11A
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 357 464

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Adresa
Ante Starčevića 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 318 873

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Adresa
Stomorica 8
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 250 562

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE

Adresa
Ilije Smiljanića 3
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 211 129

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Adresa
Ivana Mažuranića 30
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 309 800

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Adresa
Ivana Mažuranića 30
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 309 820