Zadarski katalog

Geodetske usluge

GEODETSKI URED KOVAČEVIĆ ROMANO

Adresa
Trg kneza Višeslava 6
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 315 966

LUNIKO INŽENJERING D.O.O.

Adresa
Špire Brusine 10
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 314 336

GEODETSKI ZAVOD D.D.

Adresa
Tkon bb
Poštanski broj
23212
Mjesto
Tkon
Telefon
+385 23 285 519

GEOCAD D.O.O.

Adresa
Eugena Kvaternika 13
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 317 114

TEODOLIT D.O.O.

Adresa
Velebitska 8A
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 224 615
Email
teodolit@inet.hr

GEODETSKI URED JURJEVIĆ KREŠIMIR

Adresa
Elizabete Kotromanić 11
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 315 777
Mobitel
+385 91 5344 678
Email
kreso.zd@inet.hr

GEODETSKI URED MARKEŽIĆ OMER

Adresa
Ulica Borelli 5
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 312 161

GEOMETAR D.O.O.

Adresa
Kraljskog dalmatina 3
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 314 154

GEOBIRO BIOGRAD NA MORU D.O.O.

Adresa
Šetalište kneza Branimira 10
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 384 643

KREŠIMIR PERICA DIPL.ING.GEOD.

Adresa
Franje Fanceva 27
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 220 151
Mobitel
+385 98 9527 869
Email
kresimir.perica@gmail.com

NAVIGATOR D.O.O.

Adresa
Frane Alfirevića 5
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 302 661

GITA D.O.O.

Adresa
Petra Zoranića 5
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 384 318

MIRIĆ I MRAMOR

Adresa
Benkovačka cesta 8
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 340 835

GEO TIM D.O.O.

Adresa
Šetalište kneza Branimira 10
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 385 607

GEOING ZADAR D.O.O.

Adresa
Rivnica 4
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 314 234

MILIMETAR D.O.O.

Adresa
Vukovarska 8A
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 779 159
Mobitel
+385 91 4623 657
Email
milimetar.zd@gmail.com

KORLJAN NEVEN

Adresa
Ulica Borelli 10
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 211 601

GEODETSKI URED VLATKOVIĆ FRANE

Adresa
Ulica Borelli 12
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 301 934

GEOMETRICUS D.O.O.

Adresa
Hrvoja Čustića bb
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 300 200

GEODETSKI URED BILIĆ IVAN

Adresa
Trg kneza Višeslava 6
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Mobitel
+385 98 272 569
Email
ivan.bilic@zd.t-com.hr