Zadarski katalog

Osiguravajuće društvo

ALLIANZ ZAGREB d.d.

Adresa
Franka Lisice 85
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 262 300

TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

Adresa
Obala kneza Branimira 9
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 244 177

WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 2i
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 241 480
Email
kontakt@wiener.hr

UNIQA OSIGURANJE d.d.

Adresa
Varaždinska 3
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 240 100

OSIGURANJE HELIOS d.d.

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 46
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 241 480

AGENCIJA BIOGRAD – Croatia osiguranje

Adresa
Kralja Petra Svačića 24
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 384 293
Mobitel
+385 98 171 7897
Email
agencijabiograd@crosig.hr

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Adresa
Eugena Kvaternika 3
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 779 971

HOK OSIGURANJE d.d.

Adresa
Zrinsko Frankopanska 40
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 628 710

SUNCE OSIGURANJE d.d.

Adresa
Stjepana Radića 2F
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 309 055

OSIGURANJE ZAGREB d.d.

Adresa
Veslačka 2
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 239 860

GENERALI OSIGURANJE d.d.

Adresa
Varaždinska 11
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 242 237

MERKUR OSIGURANJE d.o.o.

Adresa
Obala kneza Branimira 10
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 250 212

COSMOPOLITAN LIFE d.d.

Adresa
Zrinsko Frankopanska 10
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 314 514

CROATIA OSIGURANJE d.d.

Adresa
Obala kneza Branimira 20
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 204 400
Email
bioms@zd.t-com.hr

JADRANSKO OSIGURANJE d.d.

Adresa
Jadranska cesta 103
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 343 902

GRAWE HRVATSKA d.d.

Adresa
Zrinsko Frankopanska 38
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 350 060

CROATIA OSIGURANJE BIOGRAD

Adresa
Kralja Petra Svačića 24
Poštanski broj
23210
Mjesto
Biograd na Moru
Telefon
+385 23 384 293
Mobitel
+385 98 1717 897

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

Adresa
Obala kneza Branimira 5
Poštanski broj
23000
Mjesto
Zadar
Telefon
+385 23 396 000